Αλεξοπούλου Κ. (2005) “Logics of Myth: Meleager in lliad”, Ariadne, 11, pp. 65–76. doi: 10.26248/ariadne.v11i0.973.