Καστρινάκη Α. (2020) “Προσφώνηση από την πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας”, Ariadne, (23-24), pp. 273–274. doi: 10.26248/ariadne.v0i23-24.818.