Καστρινάκη Α. (2020) “Έπαινος Ορχάν Παμούκ: ο Ορχάν Παμούκ και η altra cosa”, Ariadne, (23-24), pp. 252–257. doi: 10.26248/ariadne.v0i23-24.812.