Αθανασάκη Λ. (2020) “Προσφώνηση από την κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής”, Ariadne, (23-24), pp. 234–236. doi: 10.26248/ariadne.v0i23-24.808.