ΣΙΟΥΦΑ Β. (2012) “Community and Liberty: Alasdair MacIntyre, David Miller”, Ariadne, 17, pp. 397–423. doi: 10.26248/ariadne.v17i0.405.