Αθανασάκη Λ. (2016) “Το Βραβείο William Stanley Moss σε ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο”, Ariadne, (20-21), pp. 330–339. doi: 10.26248/ariadne.v0i20-21.328.