--, .-.-. (2016) “Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ANTHONY A. LONG ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ”, Ariadne, (20-21), pp. 253–284. doi: 10.26248/ariadne.v0i20-21.222.