Καράτζης Γ. (2023) “Ode to GREGORY NAGY”, Ariadne, 28, pp. 237–237. doi: 10.26248/ariadne.v28i.1684.