Καστρινάκη Α. (2020) “Η λογοτεχνία στον πόλεμο”, Ariadne, (25-26), pp. 314–318. doi: 10.26248/ariadne.v0i25-26.1255.