Καστρινάκη Α. (2020) “Gail Holst-Warhaft: μια Πηνελόπη στον προβληματικό ελληνικό παράδεισο”, Ariadne, (25-26), pp. 289–295. doi: 10.26248/ariadne.v0i25-26.1250.