Καστρινάκη Α. (2020) “Προσφώνηση από την κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής”, Ariadne, (25-26), pp. 248–249. doi: 10.26248/ariadne.v0i25-26.1242.