--, .-.-. (1983) “Κανονισμός Σπουδών και διδασκόμενα και εξεταζόμενα μαθήματα στους Τομείς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (ακαδημαϊκό έτος 1982-1983)”, Ariadne, 1, pp. 342–358. doi: 10.26248/ariadne.v1i0.1192.