--, .-.-. (1983) “Προεδρικά Διατάγματα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης”, Ariadne, 1, pp. 336–341. doi: 10.26248/ariadne.v1i0.1191.