--, .-.-. (1984) “Κανονισμός Σπουδών και διδασκόμενα και εξεταζόμενα μαθήματα στους Τομείς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (ακαδημαϊκό έτος 1983 - 1984)”, Ariadne, 2, pp. 308–324. doi: 10.26248/ariadne.v2i0.1174.