--, .-.-. (1984) “Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακαδημαϊκό έτος 1983 - 1984”, Ariadne, 2, pp. 299–307. doi: 10.26248/ariadne.v2i0.1173.