ΜΟΤΣΙΟΣ Γ. (1984) “Η επαναληπτικότητα μοντέλων καλλιτεχνικής σκέψης στις βαλκανικές λογοτεχνίες (18ος-19ος αι.)”, Ariadne, 2, pp. 250–260. doi: 10.26248/ariadne.v2i0.1170.