--, .-.-. (1985) “Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακαδημαϊκό έτος 1984 - 1985”, Ariadne, 3, pp. 309–357. doi: 10.26248/ariadne.v3i0.1150.