--, .-.-. (1988) “Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακαδημαϊκά έτη 1985-87”, Ariadne, 4, pp. 265–356. doi: 10.26248/ariadne.v4i0.1137.