Πολίτης Α. (1994) “Η προοπτική ενός αρχείου”, Ariadne, 7, pp. 262–266. doi: 10.26248/ariadne.v7i0.1051.