--, .-.-. (1994) “ΧΡΟΝΙΚΌ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1991-1993”, Ariadne, 7, pp. 213–252. doi: 10.26248/ariadne.v7i0.1049.