--, .-.-. (1994) “ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 25 ΜΑΙΟΥ 1993”, Ariadne, 7, p. 253. doi: 10.26248/ariadne.v7i0.1048.