Δετοράκης Θεοχάρης. 2004. “Hymnographers of Thessaloniki (6-12 c.)”. Ariadne 10 (June):71-83. https://doi.org/10.26248/ariadne.v10i0.994.