Γκράτζιου Όλγα. 2004. “Μνήμη Στέλλας Παπαδάκη-Οkland”. Ariadne 10 (June):09-10. https://doi.org/10.26248/ariadne.v10i0.990.