Καστρινάκη Αγγέλα. 2020. “Προσφώνηση από την πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας”. Ariadne, no. 23-24 (April):273-74. https://doi.org/10.26248/ariadne.v0i23-24.818.