Καστρινάκη Αγγέλα. 2020. “Έπαινος Ορχάν Παμούκ: ο Ορχάν Παμούκ και η Altra Cosa”. Ariadne, no. 23-24 (April):252-57. https://doi.org/10.26248/ariadne.v0i23-24.812.