ΣΙΟΥΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 2012. “Community and Liberty: Alasdair MacIntyre, David Miller”. Ariadne 17 (June):397–423. https://doi.org/10.26248/ariadne.v17i0.405.