Αθανασάκη Λουκία. 2016. “Το Βραβείο William Stanley Moss σε ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο”. Ariadne, no. 20-21 (May):330-39. https://doi.org/10.26248/ariadne.v0i20-21.328.