--, --. 2016. “Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ANTHONY A. LONG ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ”. Ariadne, no. 20-21 (May):253-84. https://doi.org/10.26248/ariadne.v0i20-21.222.