Καράτζης Γιώργης. 2023. “Ode to GREGORY NAGY”. Ariadne 28 (April):237-37. https://doi.org/10.26248/ariadne.v28i.1684.