Καστρινάκη Αγγέλα. 2020. “Η λογοτεχνία στον πόλεμο”. Ariadne, no. 25-26 (November):314-18. https://doi.org/10.26248/ariadne.v0i25-26.1255.