Καστρινάκη Αγγέλα. 2020. “Gail Holst-Warhaft: μια Πηνελόπη στον προβληματικό ελληνικό παράδεισο”. Ariadne, no. 25-26 (November):289-95. https://doi.org/10.26248/ariadne.v0i25-26.1250.