Καστρινάκη Αγγέλα. 2020. “Προσφώνηση από την κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής”. Ariadne, no. 25-26 (November):248-49. https://doi.org/10.26248/ariadne.v0i25-26.1242.