--, --. 1984. “Κανονισμός Σπουδών και διδασκόμενα και εξεταζόμενα μαθήματα στους Τομείς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (ακαδημαϊκό έτος 1983 - 1984)”. Ariadne 2 (December):308-24. https://doi.org/10.26248/ariadne.v2i0.1174.