--, --. 1984. “Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακαδημαϊκό έτος 1983 - 1984”. Ariadne 2 (December):299-307. https://doi.org/10.26248/ariadne.v2i0.1173.