ΜΟΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. 1984. “Η επαναληπτικότητα μοντέλων καλλιτεχνικής σκέψης στις βαλκανικές λογοτεχνίες (18ος-19ος αι.)”. Ariadne 2 (December):250-60. https://doi.org/10.26248/ariadne.v2i0.1170.