--, --. 1985. “Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακαδημαϊκό έτος 1984 - 1985”. Ariadne 3 (June):309-57. https://doi.org/10.26248/ariadne.v3i0.1150.