Πολίτης Αλέξης. 1994. “Η προοπτική ενός αρχείου”. Ariadne 7 (June):262-66. https://doi.org/10.26248/ariadne.v7i0.1051.