--, --. 1994. “ΧΡΟΝΙΚΌ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1991-1993”. Ariadne 7 (June):213-52. https://doi.org/10.26248/ariadne.v7i0.1049.