Καστρινάκη Α. Έπαινος Ορχάν Παμούκ: ο Ορχάν Παμούκ και η altra cosa. Ariadne, [S. l.], n. 23-24, p. 252–257, 2020. DOI: 10.26248/ariadne.v0i23-24.812. Disponível em: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/812. Acesso em: 13 jun. 2024.