Αθανασάκη Λ. Προσφώνηση από την κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής. Ariadne, [S. l.], n. 23-24, p. 234–236, 2020. DOI: 10.26248/ariadne.v0i23-24.808. Disponível em: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/808. Acesso em: 22 jun. 2024.