Αθανασάκη Λ. Το Βραβείο William Stanley Moss σε ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Ariadne, [S. l.], n. 20-21, p. 330–339, 2016. DOI: 10.26248/ariadne.v0i20-21.328. Disponível em: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/328. Acesso em: 22 jun. 2024.