--, .-.-. ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ TOY ΚΑΘΗΓΗΤH ÉTIENNE BALIBAR ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Ariadne, [S. l.], v. 22, p. 223–224, 2018. DOI: 10.26248/ariadne.v22i0.197. Disponível em: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/197. Acesso em: 26 sep. 2023.