Καστρινάκη Α. Η λογοτεχνία στον πόλεμο. Ariadne, [S. l.], n. 25-26, p. 314–318, 2020. DOI: 10.26248/ariadne.v0i25-26.1255. Disponível em: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1255. Acesso em: 13 jun. 2024.