Καστρινάκη Α. Προσφώνηση από την κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής. Ariadne, [S. l.], n. 25-26, p. 248–249, 2020. DOI: 10.26248/ariadne.v0i25-26.1242. Disponível em: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1242. Acesso em: 19 jul. 2024.