--, .-.-. Κανονισμός Σπουδών και διδασκόμενα και εξεταζόμενα μαθήματα στους Τομείς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (ακαδημαϊκό έτος 1982-1983). Ariadne, [S. l.], v. 1, p. 342–358, 1983. DOI: 10.26248/ariadne.v1i0.1192. Disponível em: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1192. Acesso em: 29 sep. 2023.