--, .-.-. Κανονισμός Σπουδών και διδασκόμενα και εξεταζόμενα μαθήματα στους Τομείς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (ακαδημαϊκό έτος 1983 - 1984). Ariadne, [S. l.], v. 2, p. 308–324, 1984. DOI: 10.26248/ariadne.v2i0.1174. Disponível em: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1174. Acesso em: 29 sep. 2023.