--, .-.-. Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακαδημαϊκό έτος 1983 - 1984. Ariadne, [S. l.], v. 2, p. 299–307, 1984. DOI: 10.26248/ariadne.v2i0.1173. Disponível em: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1173. Acesso em: 26 may. 2024.