ΜΟΤΣΙΟΥ Β. Κύριες κατευθύνσεις της μεταδόμησης του ρηματικού συστήματος της ελληνικής γλώσσας: Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΆ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ. Ariadne, [S. l.], v. 2, p. 261–276, 1984. DOI: 10.26248/ariadne.v2i0.1171. Disponível em: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1171. Acesso em: 25 jul. 2024.