ΜΟΤΣΙΟΣ Γ. Η επαναληπτικότητα μοντέλων καλλιτεχνικής σκέψης στις βαλκανικές λογοτεχνίες (18ος-19ος αι.). Ariadne, [S. l.], v. 2, p. 250–260, 1984. DOI: 10.26248/ariadne.v2i0.1170. Disponível em: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1170. Acesso em: 22 jul. 2024.