--, .-.-. Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακαδημαϊκό έτος 1984 - 1985. Ariadne, [S. l.], v. 3, p. 309–357, 1985. DOI: 10.26248/ariadne.v3i0.1150. Disponível em: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1150. Acesso em: 28 may. 2024.